Zasady konkursu

Konkurs na najlepsze wyzwanie do 3. edycji Dungeons & Dragons

W celu wzięcia udziału w konkursie należy do 29.12.2013 nadesłać pracę na obsługiwany przez sekretarza konkursu adres wyzwanie.dnd@gmail.com.

Nadesłana praca powinna przedstawiać pojedyncze wyzwanie

 • łatwe do wplecenia do przygody lub zastosowania jako przerywnik między nimi
 • możliwe do włączenia do kampanii bez istotnego wpływu na jej dalszy przebieg
 • możliwe do rozegrania w trakcie pojedynczej sesji
 • niewymagające ściśle określonych postaci jako bohaterów graczy
 • zgodne z edycją 3.0 lub 3.5 i niemodyfikujące jej zasad
 • mające przypisany poziom spotkania
 • liczące (ze spacjami) nie więcej niż 60.000 znaków

Cechy wskazane

 • niewielka ilość czasu potrzebnego na zapoznanie się z wyzwaniem i przygotowanie do jego poprowadzenia
 • możliwość rozegrania dla dowolnej drużyny na ustalonym przez poziom spotkania poziomie
 • wykorzystywanie materiałów z trudno dostępnych podręczników tylko w mających uzasadnienie przypadkach
 • poprawność językowa i estetyka

Cechy mile widziane

 • konwersja na drugą z edycji
 • konwersja na inne realia
 • propozycje zmian na wypadek nie posiadania odpowiednich podręczników
 • propozycje dostosowania dla drużyny na innym poziomie

Format

Rich Text Format (.rtf), Microsoft Word Binary File Format (.doc), Office Open XML (.docx), OpenDocument Text (.odt)

Pliki w tych formatach można utworzyć m.in. przy pomocy programów Microsoft Office Word i Libre Office.

Dozwolone jest załączenie dodatkowej kopii w Portable Document Format (.pdf). Praca może również posiadać materiały dodatkowe w innych formatach, jednak w razie problemu z ich otwarciem przez członków jury, nie będą one podlegały ocenie.

Język

Praca musi być napisana po polsku. Powinna stosować polską terminologię właściwą dla danej edycji, z wyłączeniem terminów mechaniki gry nieposiadających polskiego tłumaczenia, które to powinny pozostać w wersji angielskiej.

Niepublikowane

Praca nadesłana na konkurs nie mogła być nigdy upubliczniona i nie może być upubliczniana przed ogłoszeniem jego rozstrzygnięcia.

Nagrody

Jury ma prawo zmniejszyć liczbę przyznanych nagród i wyróżnień, również do zera. Może mieć to miejsce w sytuacji, gdy jury nie znajdzie pośród nadesłanych prac odpowiedniej liczby na nie zasługujących. Odpowiedzialność za przyznanie nagrody spoczywa na poszczególnych sponsorach.

Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione teksty dzięki wydawnictwu Kuźnia Gier zostaną opublikowane w wydaniu papierowym.

I miejsce

Bon na 70 zł do wykorzystania w sklepiku internetowym ragana.opole.pl. Sponsorem jest Kordian „sil” Krawczyk.
Podręcznik Głębia Przestrzeni w wersji elektronicznej na komórki oraz standardowej (2 x PDF). Sponsorem jest Marcin „Indoctrine” Lewicki.
Książki Amerykańscy Bogowie Neila Gaimana i Ziarna Ziemi Michaela Cobleya. Sponsorem jest serwis Poltergeist.

II miejsce

Podręcznik Głębia Przestrzeni w wersji elektronicznej na komórki oraz standardowej (2 x PDF). Sponsorem jest Marcin „Indoctrine” Lewicki.
Książka 2312 Kima Stanleya Robinsona. Sponsorem jest serwis Poltergeist.

III miejsce

Podręcznik Głębia Przestrzeni w wersji elektronicznej na komórki oraz standardowej (2 x PDF). Sponsorem jest Marcin „Indoctrine” Lewicki.
Książka Arkadia Iwony Michałowskiej. Sponsorem jest serwis Poltergeist.

Sposób przesłania i anonimowość

Należy przesłać pracę nie zawierającą jakichkolwiek informacji o autorach i współautorach. Zakazane jest również bezpośrednie i pośrednie informowanie jury o byciu autorem lub współautorem danej pracy.

Informacje o osobach będących autorami pracy należy podać w treści maila w załączniku którego przysyła się pracę. Wskazane jest również dołączenie drugiej, zawierającej te informacje wersji pracy, przeznaczonej do publikacji po zakończeniu konkursu.

Prawa autorskie

Nadsyłając pracę trzeba poświadczyć, iż jest się jej autorem lub współautorem działającym za zgodą pozostałych współautorów oraz że posiada się prawo do zastosowania wszystkich wykorzystanych materiałów autorów trzecich.

Wiadomość, w której nadesłana zostanie praca, musi zawierać zgodę na nieodpłatną publikację pracy na stronie konkursu oraz stronach patronujących: Abasz'Har i Poltergeist do odwołania, ale przez okres nie krótszy, niż rok od ogłoszenia wyników konkursu. Musi także zawierać zgodę na odpłatną publikację pracy nakładem wydawnictwa Kuźnia Gier w ramach Licencji Otwartej Gry w razie uzyskania wyróżnienia.

Publikacja

Wyróżnione prace zostaną wydane jako dodatek (antologia) przez wydawnictwo Kuźnia Gier Michał Stachyra. Autorzy otrzymają egzemplarze autorskie oraz wynagrodzenie, zgodne z wierszówką. Z autorami zostaną podpisane umowy o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na stworzone przez nich teksty.
Dodatek ukaże się w terminie do trzech miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu i będzie dostępny w sklepie wydawcy: RPGsklep.pl oraz w kilku sklepach branżowych współpracujących z wydawcą.