sobota, 16 listopada 2013

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę odwoływać się do materiałów nie objętych Licencją Otwartej Gry (OGL)?

Tak, nie przepisuj jednak ich treści — do przedmiotu, potwora, zdolności itd. odwołuj się podając nazwę, a w przypadku materiałów spoza trzech podręczników podstawowych również źródło.

Do treści z których podręczników mogę się odwoływać?

Wszystkich oficjalnych (wydanych przez WotC lub ISA), zgodnych z edycją do której tworzysz pracę. Pamiętaj, aby zastosować erratę, o ile taka istnieje.

Czy mogę stosować zgodne z edycją D&D do której tworzę pracę, oficjalne materiały spoza podręczników?

Tak, ale ponieważ mogą być mało znane, trudno osiągalne lub stać się niedostępnymi, zalecamy przewidzenie w opisie wyzwania alternatywy dla osób z nich nie korzystających.

Czy mogę odwołać się do podręczników z 3.0 tworząc pracę do 3.5 lub na odwrót?

Tak, o ile wykorzystane przez ciebie materiały są zgodne z edycją twojej pracy. Gdy to potrzebne stosuj konwersję zasad. W razie jej braku zalecamy, abyś opisał alternatywne rozwiązanie dla osób nie mających dostępu do danych podręczników lub nie chcących z nich korzystać. 

Czy dołączone do pracy mapy i grafiki muszą być na tyle wysokiej jakości, żeby nadawały się do druku?

Jakość wykonania materiałów graficznych będzie brana pod uwagę, ale na potrzeby konkursu liczy się przede wszystkim ich czytelność i użyteczność. Nie rozpatrujemy ich natomiast pod względem przydatności dla wydawnictwa.

Czy moja praca może być opublikowana pod pseudonimem lub anonimowo?

Tak, taka możliwość jest gwarantowana prawnie. W takim wypadku prawdziwe dane autora są jedynie do wglądu sekretarza konkursu, członków jury (po zakończeniu rywalizacji), wydawnictwa oraz, w przypadku prac nagrodzonych, sponsorów odpowiadających za dostarczenie nagród.

Kiedy otrzymam nagrody?

Nagrody elektroniczne trafią do zwycięzców w ciągu 48 godzin od kontaktu z ich fundatorem. W przypadku nagród rzeczowych czas oczekiwania na przesyłkę od sponsorów może wynieść maksymalnie kilkanaście dni.

Gdzie mogę uzyskać dalsze informacje?

Najłatwiej skontaktować się z nami poprzez oficjalny adres mailowy konkursu albo poprzez profil na Facebooku.